NEW PRODUCTS

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Lê Tâm

CEO

Lê Tâm hiện là giám đốc điều hành, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động và phát triển kinh doanh của công ty. Nếu bạn có ý tưởng hoặc tìm thông tin sản phẩm vui lòng gửi cho anh ấy

Gọi nhanh

Lê Nhân

Giám đốc sản xuất

Lê Nhân hiện đang đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất, thử nghiệm và nghiên cứu các sản phẩm mới. Nếu bạn có ý tưởng hoặc tìm thông tin sản phẩm vui lòng gửi cho anh ấy

Gọi nhanh